zapisy

Wszelkie informacje o zapisach Dzieci do Klubu Baby-House pod numerem telefonu 516-084-797

Do pobrania umowa z Baby-House i Karta Informacyjna Dziecka.

Regulamin Klubu Malucha Baby-House

 1. Klub BABY-HOUSE sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia.
 2. Klub BABY-HOUSE jest czynny w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku
 3. Usługi klubu BABY-HOUSE są świadczone odpłatnie.
 4. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby upoważnione przez nich (zgoda pisemna)
 5. Rodzice przyprowadzają do KLUBU tylko dzieci zdrowe.
 6. Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 7. Klub BABY-HOUSE ubezpiecza wszystkie Dzieci od nieszczęśliwych wypadków.
 8. Rodzice zobowiązani są dostarczyć wyprawkę zgodnie z listą ustaloną w umowie.
 9. Czesne za pobyt dziecka płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

WYPRAWKA MALUCHA

 • wygodne buciki na zmianę;
 • komplet pościeli;
 • butelka-kubek niekapek;
 • szczoteczka do ząbków i kubek;
 • pieluszki i chusteczki nawilżające.

Wszystkie rzeczy prosimy, aby były podpisane.